komunikat

Zgodnie z Uchwałą  nr 33/2020 Zarządu TWWP Oddział w Lublinie z dnia 4 marca 2020r.

 

wysokość opłaty rocznej na działalność statutową w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) i jest płatna do 18 września na konto TWWP Oddział w Lublinie, ul. Narutowicza 41/1.

nr konta Bank Pocztowy w Lublinie 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005

Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.

Opłaty na zespoły zainteresowań:

OPŁATY ZA ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ

I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

ZESPÓŁ Opłata (zł) za semestr ZESPÓŁ Opłata (zł) za semestr
EDUKACYJNE RUCHOWE
Wiedza o sztuce 90 zł Joga 100 zł
Sekcja muzealna 90 zł Tai-chi 100 zł
Wiedza o kulturze 90 zł Ruch przy muzyce 100 zł
Historia sztuki 90 zł Styl życia a zdrowie 100 zł
Psychologia 90 zł Gimnastyka UMCS (2x w tyg.) 110 zł
Ogrodniczy 90 zł FLOW (2x w tyg.) 200 zł
LEKTORATY*1 PŁYWALNIE*2
Język angielski 200 zł Pływalnia MOSiR
Język hiszpański 200 zł Pływalnia UMCS
Język niemiecki 200 zł

*1w przypadku lektoratów grupa musi liczyć przynajmniej 7 osób

*2 opłatę za pływalnie podamy po otrzymaniu cenników z pływalni