Wykaz opłat za uczestnictwo w zajęciach LUTW
w roku akademickim 2022/2023

 

Opłata statutowa (czesne) na rok akademicki 2022/2023 wynosi:

 opłata dotyczy całego roku akademickiego 2022/23

DLA STAŁYCH SŁUCHACZY

180 zł – przy dokonaniu płatności do 15.08.2022

200 zł – przy dokonaniu płatności po 15.08.2022

DLA NOWYCH SŁUCHACZY

220 zł – nowi Słuchacze, którzy po raz pierwszy zapisują się na LUTW

Opłatę należy wnieść na następujący numer konta bankowego

Tytuł przelewu: OPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA.

Bank Pocztowy w Lublinie 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005

Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.

Wniesienie opłaty rocznej uprawnia do zapisu na wybrane przez siebie zajęcia w zajęciach dodatkowych.