Wykaz opłat za uczestnictwo w zajęciach LUTW
w roku akademickim 2021/2022


Opłata statutowa na rok akademicki 2021/2022 wynosi:

150 zł – Słuchacze, którzy dokonali opłaty na rok akademicki 2020/21
180 zł – Słuchacze kontynuujący, którzy nie byli zapisani na rok akademicki 2020/21
200 zł – Nowi Słuchacze, którzy po raz pierwszy zapisują się na LUTW

Opłatę należy wnieść na następujący numer konta bankowego do 31 lipca 2021
Tytuł przelewu: OPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA.

Bank Pocztowy w Lublinie 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005

Opłatę za zespoły zainteresowań należy wnieść na następujący numer konta bankowego

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza, nazwa zespołu a w przypadku nauki j. obcych, nazwisko lektora i nr grupy
Bank PKO BP nr 68 1020 3150 0000 3302 0030 2810
Prosimy zachować dowód wpłaty.
Opłatę należy wnieść do 1 września 2021 r.

Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.
Wniesienie opłaty rocznej uprawnia do zapisu na wybrane przez siebie zajęcia w zespołach zainteresowań.
Opłata może być wniesiona ratami:
Słuchacze, którzy dokonali opłaty za rok akademicki 2020/21: pierwsza rata płatna do 31 lipca br. w kwocie 100 zł, druga rata płatna do 31 grudnia br. w kwocie 50 zł.
Słuchacze, którzy nie byli zapisani na zajęcia w roku 2020/21: pierwsza rata 130 zł płatna do 31 lipca br., druga rata w kwocie 50 zł płatna do 31 grudnia br.