Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 już od czerwca

Osoby chcące dołączyć do słuchaczy naszego Uniwersytetu, powinny złożyć Deklarację (do pobrania:  DEKLARACJA WSTĄPIENIA lub osobiście w naszym biurze) i dokonać opłaty na działalność statutową.

OFERTA PROGRAMOWA DLA NOWYCH STUDENTÓW:

Wykłady popularnonaukowe (3 × w tygodniu)

- wykłady z wiedzy humanistycznej

- wykłady z wiedzy przyrodniczo - geograficznej

- wykłady o zdrowiu i technice

Akademia Aktywnego Seniora (od września) – zajęcia wprowadzające dla nowo zapisanych słuchaczy
- warsztaty integracyjno-psychologiczne
- wycieczki integracyjno–edukacyjne
- spotkania prowadzone przez Samorząd Słuchaczy

Osoby nowo zapisane mogą również dołączyć do działających na Uniwersytecie zespołów zainteresowań, lektoratów i zajęć ruchowych (udział w zespołach jest dodatkowo płatny).

TERMINARZ
osoby, które zapiszą się przed wrześniem, mogą korzystać z oferty wakacji LUTW (wykłady i zajęcia ruchowe)
wrzesień–październik – Akademia Aktywnego Seniora
październik - wręczenie indeksów nowym Słuchaczom i rozpoczęcie roku akademickiego