Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 już od czerwca

Osoby chcące dołączyć do słuchaczy naszego Uniwersytetu, powinny złożyć Deklarację (do pobrania:  Deklaracja wstąpienia 2021/2022 lub osobiście w naszym biurze) i dokonać opłaty na działalność statutową.

Deklarację można również wypełnić on-line 

OFERTA PROGRAMOWA DLA NOWYCH STUDENTÓW:

Wykłady popularnonaukowe (2 × w tygodniu)

- wykłady z wiedzy humanistycznej i przyrodniczo - geograficznej

- wykłady o zdrowiu i technice

Akademia Aktywnego Seniora (od września) – zajęcia wprowadzające dla nowo zapisanych słuchaczy
- warsztaty integracyjno-psychologiczne
- edukacja i aktywizacja kulturalno–społeczna (wykłady)
- wycieczki integracyjno–edukacyjne
- spotkania prowadzone przez Samorząd Słuchaczy

Osoby nowo zapisane mogą również dołączyć do działających na Uniwersytecie zespołów zainteresowań (udział w zespołach jest dodatkowo płatny).

TERMINARZ
czerwiec-lipiec – składanie podań/zapisy (do podania prosimy dołączyć 2 zdjęcie legitymacyjne). Nowi słuchacze powinni dokonać płatności na działalność statutową w terminie 7 dni od dnia zapisu na uniwersytet. 
wrzesień–październik – Akademia Aktywnego Seniora