WYKŁAD NA DZIŚ

Cmentarzysko jurajskich gadów w Krzyżanowicach

Wykład z dziedziny paleontologii wygłoszony przez dr Daniela Tyborowskiego 

 

Link do wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=bKzIlk1OF1U