Drodzy Słuchacze!

po szerokich konsultacjach, podjedliśmy trudną decyzję o odwołaniu udziału LUTW w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start", która planowana jest na 20 września w Katowicach. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was przygotowywało się i trenowało, mamy nadzieję że Wasz wysiłek zaowocuje sukcesami na kolejnej tego typu imprezie. 

Powodem tej decyzji jest trudna sytuacja epidemiologiczna na śląsku, w imprezie tej planowany jest udział kilkunastu zespołów z Polski a może i z zagranicy, co w sposób znaczący zwiększa ryzyko rozprzestrzeniana się koronawirusa. Sam fakt styczności z osobą potencjalnie zakażoną, skutkowałby nałożeniem kwarantanny na wszystkich uczestników tego wydarzenia oraz na kolejne osoby, które miałby z nimi kontakt. Analizując dotychczasowe ogniska zakażeń imprezy, w których udział bierze wiele osób, z różnych regionów kraju, stanowią najwyższe ryzyko (np. wesela). 

Mamy nadzieję, że przyjmiecie naszą decyzję ze zrozumieniem. 

Kierownik LUTW

dr Mateusz Gortat