Uczestnicy wycieczki do Rzeszowa w dniu 23.11 (tj. czwartek) - zbiórka Pl. Zamkowy godz. 7:00. Prosimy o punktualne przybycie. 

A. Orzechowska.