Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Urząd Miasta Lublin. Wymagane zapisy. Osoby zainteresowane mogą zapisać się u Pani Maryli Chomickiej w środę przed i po wykładzie. Zapisać można się również telefonicznie u Pani Maryli tel. 535720740 -liczba miejsc ograniczona. 

Spotkanie 

spotkanie pt. Między Luwrem a Wersalem, które odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 14. w budynku ORION przy ul. Spokojnej 2 (II piętro, sala konferencyjna nr 252). Spotkanie poprowadzi pani
Magdalena Norkowska, kurator wielu wystaw Muzeum Narodowego w Lublinie. Po spotkaniu przewidziany drobny poczęstunek. 

Pełna treść zaproszenia: 

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszamy na spotkanie pt. Między Luwrem a Wersalem, które odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 14. w budynku ORION przy ul. Spokojnej 2 (II piętro, sala konferencyjna nr 252). Spotkanie poprowadzi pani
Magdalena Norkowska, kurator wielu wystaw Muzeum Narodowego w Lublinie.


Luwr prawdopodobnie powstał w XII wieku. Był to zamek warowny wzniesiony za panowania Filipa II Augusta poza murami Paryża. Budowla służyła zabezpieczeniu miasta od północnego zachodu. W II połowie XIV wieku Karol V przebudował warownię w reprezentacyjny zamek.

Nieco wcześniej zamek został włączony do miasta, ponieważ Paryż otoczono nowym pierścieniem murów. Monarcha przeniósł swoją siedzibę ze starego zamku położonego na wyspie Cite.

Za panowania Franciszka I do 1546 r. przebudowano zamek w stylu francuskiego renesansu. Franciszek nabył szereg dzieł sztuki, które stały się rdzeniem muzeum, ponadto nabył dzieła Leonarda w tym La Giocondę.

Za rządów Ludwika XIV Luwr przestał pełnić funkcję rezydencji królewskiej, którą został od 1682 roku pałac w Wersalu i został przekazany artystom. Epoka klasycyzmu i myśl oświecenia sprzyjały lansowaniu nowej idei stworzenia w rezydencji monarszej muzeum, które powstało Muzeum zostało otwarte 10 sierpnia 1793 r. Ekspozycja liczyła 537 obrazów. Znaczną część stanowiły konfiskaty dóbr kościelnych i królewskich.

Budowę Wersalu rozpoczęto w roku 1668 na zlecenie Ludwika XIV. Znajduje się pod Paryżem i jest to zespół pałacowo-parkowy w stylu barokowym. Pałac wersalski, rozbudowany z rozmachem stanowił inspiracje dla ówczesnych monarchów chcących dorównać francuskiemu władcy, który o sobie mówił król słońce. Twórcą założenia ogrodowo-parkowego był André Le Nôtre architektem pałacu Jules Hardouin-Mansart. Pałac jest odwiedzany przez ponad 7 milionów zwiedzających rocznie, obok Luwru, jest największą atrakcją turystyczna Paryża a nawet Francji.

Posiada łączną powierzchnię 63154 m². Znajduje się w nim 2300 pomieszczeń, z których 1000 udostępnia się publiczności. Pałac wypełniony jest arcydziełami rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego, tworzonymi dla kolejnych monarchów mieszkających w Wersalu.

Uroda pałacu i zagmatwane losy jej mieszkańców rozpalają wyobraźnię kolejnych pokoleń zwiedzających tę rezydencję, a przedsmak tych doznań mamy nadzieję dostarczyć Państwu podczas spotkania w dniu 23 maja. Przewidziany jest także słodki poczęstunek. Po prelekcji będzie także krótka prezentacja nt. recepty na samotność.