Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Prof. Mieczysława Marczuka został powołany do istnienia w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia im poszerzania swojej wiedzy.
W ramach działalności dydaktycznej organizujemy trzy razy w tygodniu wykłady o tematyce humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, medycznej i technicznej. Naszymi prelegentami są wykładowcy lubelskich uczelni, instytucji naukowo-kulturalnych oraz specjaliści w danej branży.
Działalność dydaktyczna realizowana jest również przez zespoły tematyczne, które ze względu na tematykę można podzielić na:

  • zespoły naukowe – specjalistyczne (np. historia sztuki, psychologia, wiedza o sztuce, wiedza o kulturze, ogrodnictwo, bankowość);
  • zespoły zdrowotne i sportowe (np. ruch przy muzyce, joga, gimnastyka, Tai-chi, styl życia a zdrowie, pływanie, aerobik w wodzie);
  • zespoły językowe (język angielski, hiszpański, niemiecki);
  • pozostałe zespoły (np. duszpasterstw, muzealnictwo);

Działalność sportowo-rozrywkowa realizowana jest przez działania mające na celu aktywizację fizyczną seniorów oraz zachęcenie ich do nowych wyzwań.
W ramach tej działalności w LUTW funkcjonuje Grupa Taneczna FLOW oraz Sekcja Olimpijska, których działalność doceniana jest na wielu konkursach i zawodach krajowych i międzynarodowych.
Popularyzacja nauki i działalność naukowa
Swoimi działaniami LUTW popularyzuje wiedzę akademicką wśród seniorów. Ponadto realizujemy badania naukowe we współpracy z lubelskim środowiskiem akademickim dotyczące gerontologii. Organizujemy konferencje naukowe, sympozja oraz prowadzimy działalność wydawniczą.