Szanowni Państwo poniżej publikujemy wykaz opłat za zajęcia zainteresowań. Będzie on na bieżąco aktualizowany o planowane nowe zajęcia. 

ZAJĘCIA Wysokość opłaty za semestr zajęć
Historia Sztuki (KUL) 50 zł
Wiedza o sztuce ( P.Kowalik) 100 zł
Sekcja muzealna 50 zł
Zespół ogrodniczy 50 zł
   
Gimnastyka na sali (P.Pasiak) 2x w tygodniu 140 zł
Gimnastyka na sali (P.Szafranek-Całka) 2xw tyg. 140 zł
Tai-Chi 130 zł
Ruch p/muzyce 160 zł
FLOW 220 zł
Pływalnia MOSIR 200 zł
Pływalnia UMCS ZAJĘCIA WSTRZYMANE REMONT  
Lektorat J.angielski (P.Ochab) 200 zł
J.hiszpański (P.Ochab) 200 zł
J.niemiecki (P. Tkaczyk-Wolanin) 200 zł
J.angielski (P.Kępski) 3 x grupy 200 zł
J. francuski (P.Jereme Francois) 300 zł
j.włoski (P.Dekundy) 200 zł
Śpiewam bo lubię (zapisy w sekretariacie) 130 zł

Lubelszczyzna tygiel kultur i religii (zapisy w sekretariacie)

 

50 zł

 

 

Kultura Osiedli Mieszkaniowych (zapisy w sekretariacie)  50 zł
 Zajęcia Psychologiczne (najnowsze osiągnięcia psychologii w służbie społeczeństwa)  bezpłatne
 Rośliny w kulturze, zwyczajach i wierzeniach ludowych  bezpłatne
   
   
   
 

 

W PRZYPADKU NOWYCH ZAJĘĆ W OFERCIE OBOWIĄZUJE WCZESNIEJSZY ZAPIS W SEKRETARIACIE. 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza, nazwa zespołu a w przypadku nauki j. obcych, nazwisko lektora i nr grupy

Bank PKO BP nr 68 1020 3150 0000 3302 0030 2810

Prosimy zachować dowód wpłaty.