Zajęcia organizowane są w formie wykładowej i warsztatowej w różnorodnych zespołach zainteresowań. Zajęcia trwają od października do czerwca. Dołączyć do Uniwersytetu można na początku nowego roku akademickiego (zapisy do końca września) oraz w semestrze zimowym (zapisy styczeń/luty). 

WYKŁADY (realizujemy trzy cykle cotygodniowych wykładów):

 • wykłady z wiedzy humanistycznej,
 • wykłady z wiedzy przyrodniczo-geograficznej,
 • wykłady z  wiedzy o zdrowiu i technice.

ZAJĘCIA W ZESPOŁACH ZAINTERESOWAŃ 

Liczba zespołów oraz ich tematyka ustalana jest przed każdym semestrem zgodnie z bieżącym zainteresowaniem Słuchaczy. 

Najpopularniejsze zespoły zainteresowań to:

 • Wiedza o sztuce
 • Historia sztuki
 • Wiedza o kulturze
 • Psychologia
 • Ogrodnictwo
 • Lektorat języka niemieckiego
 • Lektorat języka angielskiego
 • Duszpasterstwo akademickie

ZAJĘCIA RUCHOWE

 • Grupa taneczna FLOW,
 • Ruch przy muzyce,
 • Gimnastyka,
 • Joga,
 • Tai Chi,
 • Pływalnia
 • Aqua Aerobik
 • Turystyka piesza

SPOTKANIA WAKACYJNE

W okresie wakacji odbywają się cotygodniowe wykłady i wycieczki turystyczne organizowane przez Radę Samorządu Słuchaczy LUTW.

WOLONTARIAT SENIORÓW

Uniwersytet stwarza okazję do działań wolontariackich seniorów. Przy Uniwersytecie działa Klub Wolontariatu Senioralnego "Razem"  organizując pomoc koleżeńską w aktywizowaniu byłych słuchaczy LUTW, którzy z racji wieku nie uczestniczą aktywnie w zajęciach na Uniwersytecie.

LUTW sprzyja integracji środowiska osób starszych organizując: wycieczki, zabawy taneczne, pikniki, ogniska, wspólne wyjścia do kina, teatru, na wystawy.