Szanowni Słuchacze na tej stronie będziemy publikowali wycieczki i imprezy,

które organizuje LUTW, Rada Samorządu Słuchaczy lub TWWP

UWAGA: w wycieczkach i zabawach udział mogą brać udział wyłącznie Słuchacze LUTW (na niektóre wyjazdy dopuszcza się zapisanie osoby towarzyszącej przez Słuchacza LUTW). Wpłacane zaliczki nie podlegają zwrotowi jeśli Słuchacz zrezygnuje po czasie przeznaczonym na zapisy (chyba że zasady danego wyjazdu stanowią inaczej).

Na naszym uniwersytecie zapisy na wyjazdy prowadzą wyłącznie 

Pani Wiceprzewodnicząca Ewa Pietrkiewicz  oraz Ewa Słomczyńska w imieniu Samorządu z Rady Samorządu Słuchaczy 

Pani Anna Orzechowska (Słuchaczka LUTW) oraz Halina Stręciwilk (sekretariat LUTW) w imieniu TWWP 

 

Harmonogram wycieczek dodatkowych jesień 2024 TWWP POBIERZ TUTAJ

 

Harmonogram spacerów z Radą Samorządu Słuchaczy POBIERZ TUTAJ

Harmonogram wycieczek i zabaw zaproponowany przez Radę Samorządu Słuchaczy PATRZ TUTAJ

 

Plik z wycieczkami i zabawami POBIEZR TUTAJ

 

Plik z harmonogramem wyjazdu BAWARIA Śladami Ludwika II Pobierz tutaj

 

Harmonogram wycieczek i turnusów TWWP PATRZ TUTAJ

 

Wilno Troki oferta w pliku POBIERZ TUTAJ oferta Rada Samorządu Słuchaczy