Wykaz opłat  za zajęcia dodatkowe w semestrze letnim 2023/2024

 

Na zajęcia, których dotyczą zapisy można zapisywać się w Sekretariacie LUTW osobiście, telefonicznie lub emailowo. 

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ CENNIK

*zajęcia dofinasowane z projektów zewnętrznych. Na te zajęcia wymagane są zapisy w sekretariacie LUTW.

Ceny lub liczba godzin poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie w przypadku istotnych czynników zewnętrznych.

WPŁATY NA ZAJĘCIA PRZYJMUJEMY DO 31 STYCZNIA 2024 na numer konta

PKO BP S.A.  II  o/ Lublin

68 1020 3150 0000 3302 0030 2810

Wysokość opłaty statutowej dla osób , które chcą dołączyć do Uniwersytetu w  semestrze letnim 2023/2024 ustala się w kwocie 200 zł.

Szczegółowy harmonogram zajęć opublikujemy na stronie www.utw.lublin.pl do 9 lutego 2024 r.

 

Plan zajęć "Przyroda i sztuka KUL" dostępny TUTAJ