Dr Mateusz Gortat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest powoływany przez Zarząd TWWP o. Lublin i podlega służbowo Zarządowi. 

 

Zgodnie z Regulaminem LUTW do zadań i obowiązków Kierownika należą: 

1. Opracowuje kierunki działalności Uniwersytetu, przedstawia je do akceptacji Zarządowi TWWP O/Lublin;

2. Współdziała z Zarządem TWWP O/Lublin w opracowaniu rocznego budżetu LUTW w szczególności wysokości opłat , honorariów, istotnych wydatków i kosztów działalności LUTW;

3. Przesyła do wiadomości, a w przypadku zobowiązań finansowych do akceptacji Zarządu TWWP O/Lublin korespondencję tradycyjną i elektroniczną z urzędami państwowymi, samorządowymi i innymi istotnymi dla funkcjonowania LUTW;

4. Zapewnia personel dydaktyczny wykładów i zespołów zainteresowań;

5. Zapewnia bazę lokalową i techniczną zajęć LUTW, we współpracy z Prezesem TWWP O/Lublin;

6. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych; 7. Organizuje rekrutację słuchaczy;

8. Ustala semestralne harmonogramy zajęć;

9. Powołuje i odwołuje opiekunów zespołów zainteresowań, określa ich kompetencje;

10. Powołuje i odwołuje starostów wykładów i zespołów zainteresowań, wybranych przez uczestników zajęć oraz zwołuje i organizuje spotkania z nimi w miarę potrzeb;

11. Ustala z Radą Naukową harmonogram badań naukowych społeczności słuchaczy LUTW;

12. Udziela bieżących informacji o działalności LUTW na początku i końcu roku akademickiego oraz przed wykładami ogólnymi; 

13. Współpracuje z Radą Samorządu Słuchaczy w zakresie zapewnienia jej siedziby i obsługi biurowo-technicznej. W miarę możliwości uczestniczy w posiedzeniach Rady z głosem doradczym;

14. Współdziała z Radą Samorządu Słuchaczy w planowaniu i realizacji obchodów Dni Seniora oraz uroczystości i spotkań organizowanych przez LUTW i Radę Samorządu Słuchaczy;

15. Organizuje i podejmuje wizyty studyjne krajowe i zagraniczne. Konsultuje plany wizyt z Zarządem TWWP O/Lublin i Radą samorządu Słuchaczy jako głosem doradczym. Kierownik jest pracownikiem TWWP O/Lublin.