Do obowiązków pracownika sekretariatu należy:

 1. Bieżąca obsługa Słuchaczy i interesantów.
 2. Przygotowywanie aktualnej listy słuchaczy wraz z danymi osobowymi.
 3. Opracowywanie danych statystycznych dla TWWP i/lub kierownictwa.
 4. Współprzygotowanie harmonogramu wykładów i późniejsza kontrola ich realizacji.
 5. Opracowywanie planu zajęć (ustalanie godzin zajęć).
 6. Bieżąca współpraca z koordynatorami zespołów, instruktorami, lektorami i starostami.
 7. Obsługa strony internetowej.
 8. Przygotowywanie umów i rachunków dla wykładowców i koordynatorów zajęć.
 9. Przygotowywanie list zespołów wraz z datami zajęć i dzienników zajęć.
 10. Kontrola finansowania się zespołów.
 11. Przygotowywanie miesięcznych wykazów godzin prowadzących zajęcia.
 12. Zabezpieczanie sal na zajęcia.