Opłata statutowa (czesne) na rok akademicki 2023/2024 wynosi:

 opłata dotyczy całego roku akademickiego, informację o opłatach za zajęcia zainteresowań znajdziesz w INFORMATORZE KLIKNIJ TUTAJ lub w aktualnych komunikatach. 

DLA STAŁYCH SŁUCHACZY

200 zł przy wpłacie do 20 września 2023 r.

230 zł przy wpłacie od 21 września 2023 r.

DLA NOWYCH SŁUCHACZY

230 zł nowi Słuchacze, którzy po raz pierwszy zapisują się na LUTW lub, którzy byli już Słuchaczami w latach ubiegłych ale przerwali naukę. 

Opłatę należy wnieść na następujący numer konta bankowego

Tytuł przelewu: OPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA.

Bank Pocztowy w Lublinie 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005

Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.

Wniesienie opłaty rocznej uprawnia do zapisu na wybrane przez siebie zajęcia w zajęciach dodatkowych.