Opłata statutowa na rok akademicki 2024/2025 wynosi:

DLA STAŁYCH SŁUCHACZY

200 zł przy wpłacie do 30 lipca 2024 r.

250 zł przy wpłacie od 31 lipca 2024 r.

DLA NOWYCH SŁUCHACZY

250 zł nowi Słuchacze (czyli osoby, które nie były Słuchaczami w 2023/24 roku)

Opłatę należy wnieść na następujący numer konta bankowego

Tytuł przelewu: OPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA.

Odbiorca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Bank Pocztowy w Lublinie 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005

Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.

Wniesienie opłaty rocznej uprawnia do korzystania z wykładów oraz innych zajęć na LUTW. Zajęcia dodatkowe (tzw. zajęcia w zespołach zainteresowań) podlegają oddzielnej opłacie.

 

Opłaty za zespoły zainteresowań w roku akademickim 2024/2025

Na te zajęcia Słuchacz zapisuje się w drodze dokonania płatności.

O zakwalifikowaniu do grupy decyduje data przelewu.

Zajęcia Opłata za semestr zimowy 2024
EDUKACYJNE i JĘZYKOWE
Sekcja muzealna 120 zł
Wiedza o sztuce 2 grupy 120 zł
Historia sztuki (KUL) 120 zł
Ogrodnictwo i rolnictwo 50 zł
Przyroda i sztuka (KUL) 130 zł
Między kulturą, religią a sztuką/ Historia starożytności (dr H. Kowalski) 50 zł
J. angielski P. Ochab gr. kontynuująca       230 zł
J. angielski P. Ochab gr. początkująca* 230 zł
J. hiszpański P. Ochab gr. zaawansowany 230 zł
J. hiszpański P. Ochab gr. początkująca 230 zł
J. niemiecki gr kontynuująca 230 zł
J. francuski gr. zaawansowana 230 zł
J. francuski gr. początkująca 230 zł
J. włoski gr. kontynuująca* 230 zł

J. angielski P. Kępski     gr. 4 zaawansowana

                                                 gr. 3 kontynuująca

230 zł

J. angielski P. Kępski    gr. 1 początkująca

                                            gr. 2 początkująca

230 zł
Zaj. komputerowe gr. 1 170 zł
Zaj. komputerowe gr. 2 170
RUCHOWE I SPORTOWE
Ruch p/muzyce 2 grupy 160 zł
Grupa Taneczna FLOW 220 zł
Krok za krokiem (taniec towarzyski) 170 zł
Gimnastyka na sali P. Iwona   Gr- 1 , Gr -2* 170
Gimnastyka na sali P. Kasia 170
Tai-chi gr. kontynuująca 150
Tai-chi gr. początkująca * 150
Basen środa 4 tory (MOSIR) 220 zł
Basen 3 tory* Piątek Mosir 220 zł
Joga zajęcia 1,5/h * 370 zł

Dla zajęć oznaczonych * wymagane są dodatkowe zapisy na listę w sekretariacie przed dokonaniem opłaty za zajęcia.

Na zajęcia przyjmowani są chętni do chwili wyczerpania limitu miejsc. Na podstawie ilości wpłat będzie podejmowana decyzja o utworzeniu lub nie danych zajęć. W przypadku nie utworzenia grupy opłata będzie zwracana.

UWAGA: W przypadku dużego zainteresowania o uczestnictwie w zajęciach decyduje data zaksięgowania opłaty za zajęcia dodatkowe.

Opłatę za zespoły zainteresowań należy wnieść na następujący numer konta bankowego

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza, nazwa zespołu a w przypadku nauki j. obcych, nazwisko lektora i nr grupy

Bank PKO BP nr 68 1020 3150 0000 3302 0030 2810

Odbiorca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Prosimy zachować dowód wpłaty.

 

Propozycje nowych zajęć dodatkowych

 

Na zajęcia te obowiązuje wcześniejszy zapis w Sekretariacie

Wysokość opłat za semestr zimowy
Malarstwo cenę podamy niebawem
Zespół literacki 130 zł
Zespół teatralny 150 zł
Mało znane rodzime i egzotyczne rośliny bezpłatne
Rośliny w kulturze, tradycji i religii bezpłatne
Psychologia UMCS 150 zł
Język szwedzki 230 zł