Kluby

Na Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku działają kluby, w których słuchacze nieodpłatnie rozwijają swoje zainteresowania. Spotkania odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez słuchaczy a kierują nimi koordynatorzy wybrani przez samych uczestników. Opiekę na klubami sprawuje Rada Samorządu Słuchaczy.

Klub Brydża Sportowego

brydżZajęcia w klubie prowadzone są przez instruktora z dużymi osiągnięciami, sędziego ligowego. Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 15-18 na ul. Montażowej 16. Zapraszamy wszystkich miłośników brydża sportowego a także osoby, które chciałyby nauczyć się grać do wspólnej nauki w miłej, radosnej i ciepłej atmosferze. Do zobaczenia przy stoliku!

Klub Turystyczny

W klubie spotykają się osoby, które lubią ze sobą przebywać, powędrować po lesie, przemaszerować dystans odpowiedni do swojego wieku i możliwości a także wypić razem herbatę, porozmawiać. W klubie odbywają się potańcówki, ogniska, obchodzone są uroczystości, imieniny. Spotkania odbywają się w restauracji Portofino przy ul. Krężnickiej 94 w soboty o godz.10. Serdecznie zapraszamy.

Klub Turystyczny1

Ładne portofino1

 

 

 

 

 

 Klub Wolontariatu Seniorskiego "Razem"

Klub wolontariatu 1Celem działalności klubu jest integrowanie byłych, najstarszych wiekiem słuchaczy LUTW, którzy z różnych przyczyn przestali uczestniczyć w zajęciach na naszym Uniwersytecie. Kilku wolontariuszy, słuchaczy LUTW, zaprasza osoby objęte opieką do wyjścia z domu, nawiązania nowych kontaktów, wspólnego działania oraz wspólnego przeżywania świąt okolicznościowych. Obecnie jest to 9 osób określanych jako super seniorzy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorki o godz. 10 w różnych miejscach, zależnie od potrzeb.