Samorząd Słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Prof. Mieczysława Marczuka funkcjonuje za pośrednictwem Rady Samorządu Słuchaczy oraz Komisji Problemowych.

Do zadań Rady Samorządu należy prezentowanie opinii, ocen i wniosków słuchaczy oraz inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania. Rada Samorządu Słuchaczy służy radą i pomocą Kierownikowi placówki, podejmuje działania w celu integracji Słuchaczy, niesie pomoc Słuchaczom w zakresie samokształcenia, prowadzi aktywną działalność społeczno-kulturalną na rzecz Słuchaczy LUTW, pomaga w organizowaniu okolicznościowych uroczystości, wakacyjnych zajęć organizujących słuchaczom wolny czas. Inspiruje i wspomaga działalność terenowych Filii LUTW. Dba o pozytywny wizerunek LUTW i organu prowadzącego - TWWP/Lublin. 

Samorząd Słuchaczy LUTW kadencja 2022-2025

RADA SAMORZĄDU SŁUCHACZY

2samorzad2022

Przewodniczący: Edward Dominko 

I wiceprzewodnicząca: Elżbieta Pietrkiewicz

II wiceprzewodnicząca: Ewa Słomczyńska

Skarbnik: Barbara Ślifirz

Sekretarz: wakat

Członek: Maria Chomicka

Członek: Bożena Teleńczuk-Kurowska

 

KOLEŻEŃSKA KOMISJA ROZJEMCZA

2komisjakolezenska2022

Przewodnicząca: Teresa Ostrowska

Członkowie: Marian Mazur

                   Maria Bujalska

 

KOMISJA REWIZYJNA

3komisjarewizyjna2022

Przewodnicząca: Wanda Nowak

Członkowie: Bożena Wójcik

                    Jerzy Olszewski - złożył rezygnację z zasiadania w komisji

 

---------------------------------------------------------------
 

Rada Samorządu Słuchaczy LUTW kadencja 2019-2022

  

                                               10                                           
 

 Anna Orzechowska

 Przewodnicząca RSS LUTW

 
16
 

 

Elżbieta Pomorska-wiceprzewodnicząca RSS
08  13b
   Urszula Rotkiewicz- sekretarz RSS  Bożena Wójcik- skarbnik RSS
 1102
   Julia Caban - członek RSS  Krystyna Jurewicz – członek RSS
  0615
   Andrzej Okniński – członek RSS  Maria Chomicka -członek RSS
KOMISJA REWIZYJNA LUTW
040307

Alina Kamińska przewodnicząca KR  Krystyna Bodys członek KR          Edward Pływacz członek KR

KOLEŻEŃSKA KOMISJA ROZJEMCZA RSS
051209
Marian Mazur przewodnicząca KKR   Barbara Dejnek członek KKR    Renata Maciejewskaczłonek KKR