Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już od 7 czerwca

Osoby chcące dołączyć do słuchaczy naszego Uniwersytetu, powinny złożyć Deklarację i dokonać opłaty na działalność statutową.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO LUTW 

FORMULARZ CIO - wypełniają tylko kandydaci będący członkami innych organizacji senioralnych

Druki deklaracji można wypełnić na miejscu w sekretariacie. Do zgłoszenia prosimy o dołączenie 2 zdjęć (opcjonalne). 

UWAGA: wypełnienie deklaracji i dokonanie opłaty nie jest równoznaczne z przyjęciem na Uniwersytet. 

OFERTA PROGRAMOWA DLA NOWYCH STUDENTÓW:

Wykłady popularnonaukowe (3 × w tygodniu)

- wykłady z wiedzy humanistycznej

- wykłady z wiedzy przyrodniczo - geograficznej

- wykłady o zdrowiu i technice

Zajęcia wprowadzające dla nowo zapisanych słuchaczy we wrześniu
- spotkanie wprowadzając - integracyjne

- spotkania prowadzone przez Samorząd Słuchaczy

Osoby nowo zapisane mogą również dołączyć do działających na Uniwersytecie zespołów zainteresowań, grup zainteresowań, lektoratów i zajęć ruchowych (udział w zespołach jest dodatkowo płatny).

TERMINARZ
osoby, które zapiszą się przed wrześniem, mogą korzystać z oferty wakacji LUTW (wycieczki, wykłady i zajęcia ruchowe)